• may may juki ddl-8100b-7-wbk hinh 1

Máy May JUKI DDL-8100B-7-WBK

0
Mã sản phẩm: JUKI DDL-8100B-7-WBK
Thêm vào giỏ
  • TP. Hà Nội - 0902226358

    09818637880902226358Hà Phương

    09378199990937819999Khôi Nguyên

  • TP. Hồ Chí Minh - 0967458568

    09022263590902226359Hoàng Giang

Thông tin chi tiết sản phẩm
Máy may 1 kim điện tử , motor liền trục, cắt chỉ tự động, có gạt chỉ JUKI DDL-8100B-7-WBK
Direct-drive, High-speed, 1-needle, Lockstitch Machine with Automatic Thread Trimmer
The DDL-8100B-7 is a direct-drive, high-speed, lockstitch machine with an automatic thread trimmer that sews graceful, high-quality seams on many kinds of fabric.
Specifiaction:
Model name:                        DDL-8100BS-7-WBK                      DDL-8100BH-7-WBK 
Application:                        Medium-weightHeavy-weight
Max. sewing speed:                 5,000sti/min4,000sti/min
Max. stitch length:                         4mm5mm
Presser foot:                           By knee: 13mmBy knee: 13mm

Needle:                                DB×1 (#14) #9~#18,

                                                    134 (Nm90)

DB×1 (#21) #19~#23,
134 (Nm130)

Sản phẩm liên quan


0902 226 358