• bo mau chuan so sanh do nham hinh 1

BỘ MẪU CHUẨN SO SÁNH ĐỘ NHÁM

0
Thêm vào giỏ
  • TP. Hà Nội - 0902226358

    09818637880902226358Hà Phương

    09022263590937819999Khôi Nguyên

  • TP. Hồ Chí Minh - 0988566189

    09022263550902226355Hoàng Giang

BỘ MẪU CHUẨN SO SÁNH ĐỘ NHÁM

Có chức năng kiểm tra, nhận biết và chỉ rõ bằng những ký hiệu độ nhám chi tiết máy.

Thông số kỹ thuật:

2 mẫu cho mài nghiền phẳng

2, 4μin

0.1, 0.05μm

4 mẫu cho mài mặt ngoài

8, 16, 32, 63μin

0.2, 0.4, 0.8, 1.6μm

6 mẫu cho mài thô

2, 4, 8, 16, 32, 63μin

0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6μm

6 mẫu cho phay ngang

16, 32, 63, 125, 250, 500μin

0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5μm

6 mẫu cho phay đứng

16, 32, 63, 125, 250, 500μin

0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5μm

6 mẫu cho tiện

16, 32, 63, 125, 250, 500μin

0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5μm

Sản phẩm liên quan


0902 226 358